درباره آتبین آپادانا بیشتر بدانید

مانند یک مشتری فکر میکنیم

با تکنولوژی روز

+0
تعداد محصولات
%0
رضایتمندی مشتریان
1
پروژه های تکمیل شده
0
پروژه های در حال انجام
1394

شروع فعالیت

آتبین آپادانا فعالیت خود را از سال 1395 آغاز کرد

2014

یک سال بعد

فعالیت های خود را گسترش دادیم.

افزودن دسته محصولات جدید

گسترش حوزه فعالیت ها

2015

شروع پیاده سازی پروژه ها

راه اندازی بخش اجرایی پروژه ها در کنار فروش محصول

2016

نزدیک شدن به چشم انداز سال پنجم

تغییرات بنیادین در راستای اهداف 5 ساله

2017

عبور از مرز 90 درصد رضایتمندی

با افتخار از مرز 90 درصد رضایتمندی مشتریان عبور کردیم

چارت سازمانی

جناب آقای

مدیر عامل
نام و توضیحی از مدیر

سرکار خانم

رئیس هیات مدیره
توضیحات کوتاه

جناب آقای

مدیر روابط عمومی
متن کوتاه معرفی

لوح و گواهینامه ها

فهرست